خرید شارژ سامانتل (راهنما)

صفحه اصلی - سامانتل ارائه خدمات تلفن همراه در حوزه های گوناگون - سامانتل

در حال حاضر برای خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی سیم‌کارت‌های سامانتل می‌توانید به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

  • شماره گیری کد دستوری  #۹*: از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم کارت خود را شارژ و همچنین بسته‌های اینترنتی خریداری کنید.
  • شماره گیری کد دستوری  #۱*: از طریق این کد دستوری می‌توانید با اعتبار موجود در سیم‌کارت خود، بسته‌های اینترنتی را خریداری کنید. برای شارژ مستقیم می‌توانید از #۹* استفاده کنید.
  • خرید شارژ به صورت مستقیم
  • مراجعه حضوری به نمایندگان سامانتل در سراسر کشور