کدهای دستوری سامانتل را به خاطر بسپرید

مشترکین سامانتل می‌توانید با استفاده از سیستم کدهای دستوری سامانتل، عملیات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

کد دستوری #۹*

منو اصلی کدهای دستوری سامانتل

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱کد دستوری۹#*
۲اعتبار۱#*۹*
۳بسته‌های فعال۲#*۹*
۴خلاصه حجم بسته۱#*۲*۹*
۵جزئیات حجم بسته۲#*۲*۹*
۶خرید بسته۳#*۹*
۷خرید شارژ۴#*۹*
۸راهنما۵#*۹*
منو اصلی
صفحه اصلی - سامانتل ارائه خدمات تلفن همراه در حوزه های گوناگون - سامانتل

خرید بسته

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱بسته اینترنت کوتاه مدت۱#*۱*۳*۹*
۲۱ روزه ۱ گیگ۱#*۱*۱*۳*۹*
۳۷ روزه ۱ گیگ۲#*۱*۱*۳*۹*
۴۷ روزه ۲ گیگ۳#*۱*۱*۳*۹*
۵۷ روزه ۲.۵ گیگ۴#*۱*۱*۳*۹*
۶۱۴ روزه ۱.۵ گیگ۵#*۱*۱*۳*۹*
۷۱۴ روزه ۲.۵ گیگ۶#*۱*۱*۳*۹*
۸۱۴ روزه ۳ گیگ۷#*۱*۱*۳*۹*
بسته اینترنت کوتاه مدت
ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱بسته اینترنت بلند مدت۳#*۱*۳*۹*
۲۱۸۰ روزه ۳۶ گیگ۱#*۳*۱*۳*۹*
۳۱۸۰ روزه ۴۸ گیگ۲#*۳*۱*۳*۹*
۴۲۷۰ روزه ۵۰ گیگ۳#*۳*۱*۳*۹*
۵۲۷۰ روزه ۷۲ گیگ۴#*۳*۱*۳*۹*
۶۳۶۵ روزه ۸۰ گیگ۵#*۳*۱*۳*۹*
۷۳۶۵ روزه ۱۰۰ گیگ۶#*۳*۱*۳*۹*
بسته اینترنت بلند مدت

خرید شارژ

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱خرید شارژ۴#*۹*
۲۲۰.۰۰۰ ریال۱#*۴*۹*
۳۵۰.۰۰۰ ریال۲#*۴*۹*
۴۱۰۰.۰۰۰ ریال۳#*۴*۹*
۵۲۰۰.۰۰۰ ریال۴#*۴*۹*دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *