خرید شارژ شاتل موبایل (راهنما)
خرید شارژ شاتل موبایل 1

 

در حال حاضر برای خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی سیم‌کارت‌های شاتل موبایل نیز می‌توانید به یکی از روش‌های زیر عمل کنید:

  • شماره گیری کد دستوری  #۷*: از طریق این کد دستوری می‌توانید به صورت مستقیم سیم کارت شاتل موبایل خود را شارژ و همچنین بسته‌های اینترنتی خریداری کنید.
  • شماره گیری کد دستوری  #۱*: از طریق این کد دستوری می‌توانید با اعتبار موجود در سیم‌کارت خود، بسته‌های اینترنتی را خریداری کنید. برای شارژ مستقیم می‌توانید از #۷* استفاده کنید.
  • مراجعه به کنترل حساب اینترنتی شاتل موبایل من
  • خرید شارژ به صورت مستقیم
  • مراجعه حضوری به نمایندگان شاتل موبایل در سراسر کشور