سهمیه کارت سوخت‌های مفقودی

سهمیه کارت‌ سوخت‌های مفقودی نمی‌سوزد

سهمیه کارت‌ سوخت‌های مفقودی نیز شامل سقف ذخیره ۹ ماهه می‌شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مسعود رضایی در خصوص آخرین وضعیت کارت‌های هوشمند سوخت خودرو‌های عمومی و شخصی گفت: در حال حاضر کارت‌های سوخت ناوگان عمومی مانند وانت‌بار‌ها و تاکسی‌ها حداکثر یک ماهه صادر و برای مالکان خودرو ارسال …
سقف ذخیره بنزین

تغییر سقف ذخیره بنزین خودرو‌های شخصی

سقف ذخیره بنزین برای خودروهای شخصی ۹ ماه تعیین شده است. این بدین معناست که این ماه سهمیه سوخت به خودروهایی که تاکنون از سهمیه خود استفاده نکرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. پیرو سهمیه‌بندی بنزین در آبان ماه سال گذشته، سهمیه بنزین خودروهای شخصی در کارت‌های سوخت تا سقف ذخیره ۳۶۰ لیتر برای شش ماه محفوظ بود. …