ترافیک بومی رایتل

ترافیک بومی رایتل

رایتل نیز همگام با سایر اپراتورها در راستای ایجاد بستر مناسب و تحقق چشم‌اندازهای اینترنت بومی و با هدف کمک به تقویت خدمات و محصولات بومی با اجرای طرح ترافیک بومی رایتل و تصویب تعرفه‌های به صرفه‌تر برای خدمات‌دهندگان داخلی، در این مسیر سهم موثری داشته است. در همین راستا تعرفه اینترنت همراه مشترکین خود …
رایتلی ها

رایتلی ها بدون نیاز به دریافت اشتراک دیجیتون ببینید

رایتلی ها بدون نیاز به دریافت اشتراک می توانند از دیجیتون کارتون ببینند. دیجیتون با همکاری رایتل امکان استفاده از سرویس خود را بدون نیاز به خرید اشتراک برای کاربران رایتل فراهم کرده است. بنابراعلام روابط عمومی دیجیتون، این مجموعه علاوه بر این به مدت یک هفته برای کاربران رایتل مسابقه سفر به دنیای کارتون را …