سهمیه‌بندی بنزین

۱۰ نکته مهم سهمیه‌بندی بنزین

سهمیه‌بندی بنزین از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ اجرایی شده است. نکات مهم مربوط به این طرح را به صورت اینفوگرافیک ببینید. در حال حاضر قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر ۳۰۰۰ تومان محاسبه می‌گردد.  قیمت بنزین سوپر از قرار هر لیتر …
سقف ذخیره بنزین

تغییر سقف ذخیره بنزین خودرو‌های شخصی

سقف ذخیره بنزین برای خودروهای شخصی ۹ ماه تعیین شده است. این بدین معناست که این ماه سهمیه سوخت به خودروهایی که تاکنون از سهمیه خود استفاده نکرده‌اند، تعلق نمی‌گیرد. پیرو سهمیه‌بندی بنزین در آبان ماه سال گذشته، سهمیه بنزین خودروهای شخصی در کارت‌های سوخت تا سقف ذخیره ۳۶۰ لیتر برای شش ماه محفوظ بود. …