بستن الکترونیکی حساب‌های بانکی در ۲ ساعت

بستن الکترونیکی حساب‌های بانکی در ۲ ساعت

بستن الکترونیکی حساب‌های بانکی در ۲ ساعت امکان‌پذیر شد. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از امکان بستن الکترونیکی حساب‌های بانکی در ۲ ساعت خبر داد. بر اساس این گزارش آقای زارع پور در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، گفت: سرویس مسدودی موجودی حساب و رفع انسداد به صورت الکترونیکی در سراسر کشور …