همکاری سامانتل و بیمه سامان

از همکاری سامانتل و بیمه سامان چه می‌دانیم؟

اپراتور سامانتل یکی از اپراتورهای فعال در کشور است که در طرحی تازه با بیمه سامان همکاری کرده است. این همکاری بین سامانتل و بیمه سامان از بهترین طرح‌های بیمه سامان خبر می‌دهد و بر اساس طرح الماس بیمه سامان، تخفیف ۵۰ درصد و ۲ درصد ارزش مورد بیمه با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده لحاظ …