کارت واکسن دیجیتال انگلیسی و فارسی

با کارت واکسن دیجیتال بدون محدودیت زندگی کنید

با ساخته شدن واکسن کرونا و واکسینه شدن بیشتر مردم جهان، زندگی تقریبا به روال عادی خود برگشته است؛ البته برای انجام فعالیت‌هایی مثل سفر خارجی و حضور در اماکن ورزشی به کارت واکسن دیجیتال یا پرینت‌شده نیاز دارید و اگر کارت واکسیناسیون کرونا نداشته باشید، در انجام فعالیت‌های روزمره خود محدود خواهید شد. طبق …